דף הבית‏ > ‏

פרישה לגמלאות

להלן כמה עצות והנחייה למורות ומורים עובדי משרד החינוך, בעיקר בנוגע למכתבים וביורוקרטיה (באחריותי בלבד).

רצוי להתייעץ עם ארגוני המורים (ארגון המורים והסתדרות המורים).

הצעות זהב

1. לשמור על תלושי השכר ולזכור היכן שמרתי.

2. את כל התכתובות לתייק באופן רציף, לפי נושאים: משרד החינוך, ביטוח לאומי, מס הכנסה, קרנות וקופות גמל (אם יש)

3. לשמור עותק של כל המכתבים שנכתבו ושנתקבלו

להלן סדר הפעולות הנדרשות:

א. לשלוח בדואר רשום מכתב בקשה לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך + העתקים. להלן קובץ "מכתב פרישה מספר 1)

ב. בדיקת הטפסים שנתקבלו (אחרי 4-2 שבועות), להזכר בשנים שלא עבדת במשרד החינוך וכד'.

ג. לבדוק טלפונית או במכתבים בדואר רשום - כמה כספים יש לי בקרנות שעל שמי. למשל:
גל
כלנית
מקור
הערה:  לצורך מימוש קרן שנפתחה על סמך תמריצים, יש להצטייד במכתב "אישור תמריצים למשיכת כספים" - לשלוח למשרד החינוך בדואר רשום.

ד. לתעד ולרשום את התשובות השונות, כמו גם לברר כיצד יתממשו הכספים הללו.

ה. לשלוח מכתב "הודעה על פרישה"  (ראה קובץ מכתב פרישה מספר 2)

ו. ביטוח לאומי - החל מגיל 62 (אשה) ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי. ביטוח לאומי שולח בחודש יום ההולדת 62 מעטפה ובה פרטים שיש למלא. רצוי למלא בבית. ניתן לשלוח את הטפסים בדואר או לגשת לסניף בט"ל הקרוב ולהעביר את הפרטים לפקיד .
הערה: ניתן לקבל קוד כניסה ולעשות שימוש מעולה באתר הביטוח הלאומי באינטרנט מבלי להתרוצץ.

ז. לבקש  בכתב, דואר רשום, ממשרד החינוך: טופס 161.

ח. כנ"ל - מכתב סיום העסקה .  (ראה קובץ: פרישה - לצורכי מס הכנסה)

ט.  אם מקום המגורים מאפשר קבלת הנחה או תמריצים, יש להצטייד באישור תושב מהמועצה.

י. מס הכנסה - כדי שלא ירד מס מיותר ולעשות תיאומי מס יש לגשת לפחות בפעם הראשונה לפקיד השומה.


בהצלחה!!
ĉ
Ditsa van kempen,
30 בספט׳ 2016, 5:21
ĉ
Ditsa van kempen,
30 בספט׳ 2016, 5:00
ĉ
Ditsa van kempen,
30 בספט׳ 2016, 5:16
ĉ
Ditsa van kempen,
30 בספט׳ 2016, 5:20
Comments