דף הבית‏ > ‏

יחידות הוראה חטיבה עליונה

קישור להודעות כלליות לחטיבה עליונה


יחידות הוראה לחטיבה עליונה

ראו קובץ "דגמי הוראה בלשון עברית - מכתב למנהלים ולרכזים" בהודעות כלליות - קישור לעיל

במסגרת 30% לבגרות בכיתה י' מוצעות פעילויות ביחידות הוראה הפורשות בפני הלומדים סוגיות חינוכיות אקטואליות הרלוונטיות לחייהם. העיסוק האורייני בסוגיות אלה מאפשר להם להביע את עמדתם ולברר עם עצמם מה עמדתם. פעילויות ביחידות ההוראה מאפשרות לתלמידים לגייס את עצמם ללמידה משמעותית (רגשית, חברתית וקוגניטיבית). ללמידה של השפה, תוך התעמקות בערכים הן ללומד והן לחברה. התלמיד מעורב בתהליכי הלמידה מתוך סקרנות ועניין.

יחידות אחדות הן פרי שולחנו של מפמ"ר הלשון ומדריכות בכירות - בתחילת כל יחידה רשומים שמותיהם - למעוניינים.

יחידות ההוראה מורכבות ממגוון פעילויות. על המורה לבחור פעילויות המתאימות לתלמידיו ולמטרות שברצונו לקדם ועליו להחליט כמה זמן הוא מקדיש לכל פעילות. 
המורה יתאים את יחידת ההוראה לרמת הכיתה ולמסוגלות תלמידיו לעמוד במשימות.
 היחידות פתוחות להעשרה, השמטות ותוספות - כיד הדמיון הטובה עליכם.
מומלץ לרכז את הפעילויות בתיק עבודות ולהנחות את התלמידים כיצד לשמור את העבודות והתוצרים שלו במהלך השנה

בהצלחה!


חומרי למידה באתר מפמ"ר לשון עברית


Ċ
Ditsa van kempen,
26 באוג׳ 2015, 5:35
ĉ
Ditsa van kempen,
5 ביולי 2015, 23:41
ĉ
Ditsa van kempen,
5 ביולי 2015, 23:41
Ċ
Ditsa van kempen,
26 באוג׳ 2015, 5:36
Ċ
Ditsa van kempen,
26 באוג׳ 2015, 5:36
Comments