כתיבת עבודות

חשיבות אזכור ביבליוגרפי בעבודה

 (מראה מקום מדויק)

כל עבודה מחקרית אינה נכתבת בחלל ריק. רישום המקור נעשה על מנת להראות עד כמה העבודה מעמיקה (או להפך), ככל שיהיו יותר מקורות בעבודה היא תיראה רצינית ומעמיקה ותשקף את דרך עבודתו הרצינית של כותב העבודה.

תלמידים רבים גם באקדמיה טועים לחשוב שאם לא יכתבו את מקורות עבודתם ייחשב בדבר לחכמתם הרבה. לא כך הדבר, במיוחד כאשר היום לא הספרים הם עיקר המקורות אלא, המידע הרב המצוי באינטרנט.

דבר חשוב שיש לזכור בעת השימוש במקורות שונים בעבודה הוא מקור המידע. לא תמיד מקור המידע מוסמך מספיק ולעתים יש מידע שגוי (אפילו בויקיפדה!!!).

 

דרכי האזכור בעת הכנת עבודה

 יש תמיד לרשום את מקור העבודה. היום במחשב יש לנו כלי מעולה לרישום ביבליוגרפי.

בוורד word בסרגל הכלים יש לבחור ב"הפניות" > הוסף אזכור (לרשום את כל פרטי המקור)

בסיום העבודה ניתן לבחור ב"ביבליוגרפיה" ובאחת האפשרויות: את כל הפרטים יש לרשום ברצף.  הרצף לסידור: לפי א"ב של שמות המשפחה של הכותבים.

דוגמה:

 (אורלב, 2001)  ציון בתוך העבודה

ביבליוגרפיה

אורלב, א'. (2001). רוץ ילד, רוץ. כתר.

Comments