יחידת הוראה הרצל

טקסט בעקבות תמונה

הרחבת כתיבה בעקבות שאילת שאלות

יחידת לימוד לפתיחת השנה

היחידה כוללת:

1. דיון חשיבות על שאילת שאלות באופן כללי – רישום מה התלמידים אמרו (איסוף רעיונות שהועלו)

2.  סוגי שאלות – 5 הממי"ם, הרחבת השאלות , איתור מידע, הערכה, בקורת וכד' 

3. פעילות בזוגות/בקבוצות

4. הבעה בעל פה

 

פעילות 1

א. התלמידים ייחשפו לתמונתו של הרצל -  תמונתו של הרצל נשען על מעקה המרפסת בבזל –


התלמידים יכתבו 10 שאלות על תמונה זו בלבד.

ב. דיון בכיתה על השאלות של התלמידים – את השאלות כותבים על הלוח (לוח חכם מצוין כי אפשר לשמור, או גם במחשב מחובר למקרן).

ג. המורה מקריאה טקסט מוכן מראש ראו בקבצים: מצגת ודף  "על התמונה של הרצל".  (דיון)

התלמידים יסמנו על אלו מן השאלות ניתנה תשובה בטקסט.

סיכום פעילות זו:

יש להראות לתלמידים כיצד יכולנו להרחיב את הכתיבה על סמך השאלות.

 

פעילות 2

א. התלמידים יביאו תמונה מהבית. התמונה תהיה בעלת ערך נוסטלגי/היסטורי/סיפורי.  (תלמידים שלא הביאו יקבלו תמונה מהמורה) .

התלמיד יכתוב בכיתה   10 שאלות על התמונה שהביא. (א,א,א – אדם, אירוע, אתר)

ב. פעילות בזוגות – תלמידים יחליפו תמונה ושאלות. כל תלמיד יוסיף 2-3 שאלות לחברו ויחזיר את התמונה והשאלות.

 

פעילות 3  (שתי אפשרויות)

אפשרות א

מטרת הפעילות – כתיבה והרחבת  טקסט בעקבות השאלות

 פעילות בקבוצות - נחלק את התלמידים לקבוצות לפי אופי התמונות: אדם, אירוע, אתר. התלמידים בקבוצה יקבעו כללים כיצד יש לכתוב את הטקסט על פי דגמים קיימים, למשל בויקיפדיה.

 לאחר קביעת הכללים יכתוב כל תלמיד בקבוצה את הטקסט על פי התמונה האישית שלו.  

 

אפשרות ב

הערכת עמיתים – כל תלמיד יכתוב את הטקסט שלו. התלמידים יחליפו ביניהם הן את הקטע שכתבו והן את התמונה. חבריהם יעריכו את הכתיבה ויוסיפו עוד שתי שאלות שעדיין לא ניתנה  תשובה עליהן.

כל תלמיד יערוך וישפר את הכתיבה שלו בבית (אפשר להיעזר במידע מההורים).

 

הגשת תלקיט

התלמידים יגישו את העבודה בצורת תקליט הכולל: שאלות על התמונה של הרצל, שאלות לתמונה האישית, הוספת שאלות העמיתים, כתיבה ראשונה של הקטע, שיפור הכתיבה (פעמיים).

משוב אישי – מה למדתי בכתיבה זו על עצמי ככותב.

 

פרזנטציה – הבעה בעל פה

הצגת העבודות על ידי התלמידים בכיתה.

התלמידים יציגו את התמונה בפני התלמידים ויספרו על התמונה בעל פה ללא קריאה מהדף או קריאה ממצגת.

 

הערכת הפעילות תהיה על פי התלקיט והפרזטציה.

 

ć
Ditsa van kempen,
17 בספט׳ 2015, 7:16
ĉ
Ditsa van kempen,
17 בספט׳ 2015, 7:16
Comments