יחידת הוראה שמות פרטיים

יחידת הוראה- שמות פרטיים

 

רציונל

יחידת הוראה זו עוסקת במיומנויות אורייניות ולשוניות שבתוך תכנית הלימודים וארגון הלמידה החדש לחטיבת הביניים. ביחידה זו טקסטים ממקורות שונים, בחלקם מעובדים ומותאמים לחטיבת הביניים).

הנושא "שמות פרטיים" קרוב לליבם של התלמידים וקשור לפעילויות במסגרת נושא "שורשים" בכיתה ז. אך גם תלמידי כיתה ח יכולים להיחשף ליחידה זו.


הפעילויות המופיעות ביחידה זו  משלבות את עקרונות הלמידה המשמעותית, והן כוללת למידה חווייתית ושיתופית, המעודדת מעורבות של התלמיד בתהליך הלמידה והבניה של ידע בתחומי השפה השונים
.

היחידה מכילה שלושה צירים: ציר ההבנה וההבעה, הבעה בעל פה, ציר לשוני וציר תוכני.

 

הבנה והבעה

הבנת הנקרא של טקסטים מסוגות שונות: טיעון, מידע (רציף ובלתי רציף)

הבעה בכתב:  מטלות כתיבה קצרות טווח  

 

לשון (מטה לשון)

מאזכרים

דרכי תצורה של שמות (הלחם בסיסים)

ערך מילוני

 

תוכן

מידע על מתן שמות במהלך 100 השנים האחרונות בציבור הדתי והחילוני.

 

 

פתיחה

10 דקות שמות שלא חוזרים על עצמם – סרטון  (ניתן להציג 2-4 דקות)

המצגת  "שמות פרטיים –יחידת הוראה" – נמצאת באתר של דיצה  (קובץ pptx)

במהלך השיעור התלמידים כותבים במחברת – כל אחד על שמו והסיבות לבחירת השם.

שיעורי בית – התלמידים יאספו את השמות הפרטיים במשפחה ויציינו את "תפקיד" בעל השם (סבא, אמא, דודה וכו')


פעילות א

השמעת השיר "לכל איש יש שם"  (חווה אלברשטיין)

התלמידים יקבלו את מילות השיר.  (בשירונט)

ניתוח השיר בקצרה  - לאו דווקא  ניתוח ספרותי אלא הקשר לשם- לזהותו של אדם (בקובץ נלווה ביחידה באתר של דיצה הקובץ "קוים מנחים לדיון בשיר")

 

פעילות ב - אישי

התלמידים יקבלו את הטקסט "אחוזבת ושניאור מחברון"  (רוביק רוזנטל) (למטה בקבצים)

למורה: הפעילות מביאה  התייחסות למאזכרים כדרך ליצור לכידות וקישוריות בטקסט במטרה להבין את הטקסט המשופע בכינויים חבורים.
לאחר מכן שאלות בהבנת הנקרא – שאלות המתאימות לטקסט מידע עם שאלה הערכה ובקורת.

פעילות מעבר –  הוראה בכיתה

הסבר על דרכי התצורה של שמות בעברית (גזירה קווית – הלחם בסיסים, בסיס+סיומת)

 

פעילות ג – קבוצתי

חלוקת הכיתה לקבוצות של 3-4 בקבוצה. מיון השמות שהתלמידים הביאו.

בכל קבוצה יש למיין את השמות ולהסביר בכתב מה היה העיקרון שהנחה את

התלמידים  למיון השמות.

הקבוצה תציג בכרזה את השמות, דרך המיון וההסבר.

במליאה – כל קבוצה תציג את הכרזה שלה בפני הכיתה  - הבעה בעל פה.

 

 

פעילות ד - בקבוצות

קריאת מאמרים ודיווח בקבוצה.

המאמרים (למטה בקבצים):

·       השמות שהיו /מרדכי נאור  (1984)

·       עיוני צורה ומשמעות בשמות פרטיים של דתיים וחילונים ילידי 1983 -  1992 / אורה (רודריג) שוורצולד ועפרה מלכה בירנבוים  (2001)

·       האופנה המתהפכת של השמות המשותפים לשני המינים. ליאם, למשל/ אהוד עין-גיל (2008)

·       בין הגלובלי לפרטי: השתקפות הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים לילדים יהודיים מתחילת המילניום/ אודרי זיגלבוים  (2015)

 

בכל קבוצה  4 משתתפים

כל אחד מהמשתתפים יקבל מאמר אחד, יקרא אותו ויענה על השאלות (השאלות זהות לכל המאמרים)

או לחילופין הוראה בשיטת הג'יקסו (א,א,א,א  => א,ב,ג,ד )


 

השאלות לקריאת המאמרים

שם המאמר: .......................................

שם הכותב/ים: .................................................

זמן פרסום המאמר: .......................................................

מקום הפרסום:  עיתון /  מרשתת /  אחר

 

מהו נושא המאמר?  ..............................................................

על פי המאמר מה המניעים לתת שמות לתינוקות שאך זה נולדו במהלך התקופה המתוארת במאמר?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................

ציינו שלוש דרכים למתן שמות על פי המאמר שקראתם.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

עבודה בקבוצה

כתבו מסמך משותף ובו הציגו את דרך מתן השמות לתינוקות לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל. ציינו דברים בשם אומרים (מראי מקום) ועשו שימוש בפעלי אמירה (מדגיש, מתאר, מסביר, קובע, מציג במחקרו וכד')

סיכום זה ייבדק על ידי המורה, יוחזר עם הערות ויועתק מחדש.

הגשה נאותה תזכה את חברי הקבוצה בהערכה בהתאם.

 

 

פעילות ה – פעילות חקר אישית

התלמידים יכתבו עבודת חקר אישית בה יציגו עקרונות לבחירת שמות פרטיים ויסבירו את השמות השונים במשפחתם, על פי האיסוף בפעילות פתיחת יחידת ההוראה.

עבודת החקר תכלול:

שער – שם העבודה, שם מגיש העבודה, שם המורה, תאריך הגשה

תוכן עניינים – יכלול את הפרקים והעמודים

מבוא – יציג את תהליך העבודה שנעשתה על יד התלמיד

פרק א -  מה הם הגורמים לבחירת שם בקרב הורים – סיכום המאמרים (פעילות ד מסמך משותף)

פרק ב -  השמות של בני המשפחה שלי והסיבות או ההסבר לשמות אלה.

סיכום העבודה – מה למדתי על שמות פרטיים בכלל והשמות במשפחתי בפרט.

ביבליוגרפיה – ציון ביבליוגרפי של המקורות בפרק א ואם יש מקורות אחרים (על חשיבות ודרכי רישום ביבליוגרפי בקובץ למטה) 

 

 

 

 

ĉ
Ditsa van kempen,
30 בספט׳ 2015, 2:11
ĉ
Ditsa van kempen,
8 באוק׳ 2015, 6:51
ĉ
Ditsa van kempen,
8 באוק׳ 2015, 6:52
ĉ
Ditsa van kempen,
8 באוק׳ 2015, 7:13
ĉ
Ditsa van kempen,
8 באוק׳ 2015, 6:53
ĉ
Ditsa van kempen,
8 באוק׳ 2015, 6:52
ĉ
Ditsa van kempen,
30 בספט׳ 2015, 1:50
ĉ
Ditsa van kempen,
8 באוק׳ 2015, 6:53
ć
Ditsa van kempen,
30 בספט׳ 2015, 1:50
Comments