מרכז משאבים

בדף זה ניתן להעלות את המשימות המקוונות שרוצים להפעיל בבית הספר בין אם יצרתם אותם בעצמכם או נוצרו על ידי אדם אחר.
יש ללחוץ על הוסף פריט ולמלא את השדות בהתאם לשמותיהם.
משימה - קישור למשימה אחר כך שם המשימה
            נושא המשימה
            שכבת גיל
            המלצות והערות
ניתן להתאים אישית את הרשימה ולהוסיף שדות שיעזרו במיונים השונים של המשימות בהנחה שיש לא מעט.
מוצגים 1 פריטים
משימהנושאשכבת גילהמלצות/ הערות
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
משימהנושאשכבת גילהמלצות/ הערות
אני יחיד ומיוחד אני כיתה א לאחר רכישת הקריאה ניתן גם תחילת ב' 
מוצגים 1 פריטים
Comments